Đa khớp Vương Đạo Khang

– Hỗ trợ các liệu pháp điều trị bệnh đa khớp dạng thấp, đau do thần kinh tọa.

Danh mục: